FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निशुल्क औषधी खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सूचनाको संसोधन बारे।

सूचना !                         सूचना ! !                      सूचना ! ! !

 

विषय: निशुल्क औषधी खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सूचनाको संसोधन बारे।

व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा

सूचना !                         सूचना ! !                      सूचना ! ! !

 

विषय: व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा।

निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धमा

विषय: निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धमा।

 

वडा कार्यालयहरु सबै,
मण्डनदेउपुर न.पा.

 

दस्तावेज: 

संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा

मिति २०७५|६|३ गते विहान ०८:०० बजे  न.पा. को कार्यलयमा संविधान दिवश २०७५ विविध कार्यक्रमका साथ मनाइने हुदाँ याहाँको उपस्थितिको लागि अनुरोध छ।

सूचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

सूचना !          सूचना !!                        सूचना !!!

                                                     मिति : २०७५|०४|३१

Pages