FAQs Complain Problems

स्वत: प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्वतः प्रकाशन २०८० (माघ-चैत्र)

८०/८१ 04/26/2024 - 10:22 PDF icon File.pdf

फर्छयौट गर्न बाँकी पेश्कीको मास्केवारी

८०/८१ 03/21/2024 - 11:09 PDF icon फर्छयौट गर्न बाँकी पेश्कीको मास्केवारी.pdf

खर्चको फांटवारी(२०८०।०८० फागुनको)

८०/८१ 03/21/2024 - 11:08 PDF icon खर्चको फांटवारी(२०८०।०८० फागुनको).pdf

वित्तीय प्रतिवेदन(०८०।०४।०१ देखि ११।३०)

८०/८१ 03/21/2024 - 11:07 PDF icon वित्तीय प्रतिवेदन(०८०।०४।०१ देखि ११।३०).pdf

आय व्ययको विवरण(०८०।०४।०१ देखि ११।३०)

८०/८१ 03/21/2024 - 11:06 PDF icon आय व्ययको विवरण(०८०।०४।०१ देखि ११।३०).pdf

स्वत: प्रकाशन कात्तिक-पौष २०८० ।

८०/८१ 01/24/2024 - 15:21 PDF icon File_0002.pdf

वित्तीय प्रतिवेदन (२०८०/०४/१ देखि २०८०/०७/३०)

८०/८१ 11/27/2023 - 14:13 PDF icon वित्तीय प्रतिवेदन.pdf

आर्थिक त्रैमासिक प्रतिवेदन (पहिलो)

८०/८१ 10/31/2023 - 12:09 PDF icon त्रैमासिक प्रतिवेदन (श्रावण-असोज).pdf

स्वतः प्रकाशन २०८०-८१ श्रावण-आश्विन

८०/८१ 10/31/2023 - 11:50 PDF icon File_0001.pdf

स्वतः प्रकाशन २०७९-८० वैशाख-असार

८०/८१ 07/30/2023 - 15:39 PDF icon स्वतः प्रकाशन २०७९-८० वैशाख-असार.pdf

Pages